Sign up for mailing list

DevOps

Tрајање: 3 дана (18 сати)

Садржај:

 • Дефиниција DevOps, циљеви и stakeholderi
 • Проблеми у ИТ без DevOps
 • Предности DevOps
 • Agile frameworks и DevOps
 • Scrum
 • SAFe
 • Agile Service Management
 • Lean
 • Value Stream Mapping
 • Improvement Kata
 • Основни принципи и пракса
 • Kако започети са DevOps у Вашој организацији и шта може да се реши
 • Култура, понашање и оперативни модели
 • Које су улоге уDevOpsорганизацији
 • Како изгледа DevOps у пракси
 • Continuous Integration
 • Continuous Delivery and Deployment
 • DevSecOps
 • ChatOps
 • Kanban
 • Мерења, метрике и извештавање
 • Дељење, делегирање, укључивање и shadowing

 

Sign up
X