Ефективна презентација у пројектном менаџменту

Датум курса: 12.11.2019 - 14.11.2019

Презентовање идеја, планова и достигнућа од кључног је значаја за успешно руковођење пројекта, посебно у фази иницирања и планирања. Међутим, начин на који излажете своје идеје, јасан, разумљив и упечатљив наступ битни су, како у осталим фазама животног циклуса пројекта, тако и у свакодневним пословним ситуацијама.

На овом курсу научићете да презентујете различите садржаја на начин који је ефектан али прилагођен Вашој личности и стилу изражавања. Кроз практичне вежбе, самопосматрање и анализу ефекта који ваше излагање оставља на друге унапредићете своје ораторске способности, научићете да контролишете трему и адекватно комуницирате са различитим аудиторијумима.

Полазници: Менаџери, руководиоци пројеката, чланови пројектног тима, кључни учесници пројекта...
Трајање: 3 дана (18 сати), од 10 до 16 часова

Садржај курса:

 • Презентовање припремних задатака учесника
 • Утицај на процес одлучивања
 • Врсте презентације
 • Стратегије и технике припреме
 • Структурирање и дизајнирање садржаја
 • Вокални, вербални и визуелни утицаји
 • Технике отварања и затварања презентације
 • Презентација решења
 • Управљање логистиком сесије
 • Контрола времена
 • Презентација - презентовање пројекта и добијање повратне информације групе
 • Затварање и евалуација тренинга
Пријави се
X