Ефективна презентација у пројектном менаџменту

Датум курса: 17.01.2022 - 19.01.2022

Полазници: Менаџери, руководиоци пројеката, чланови пројектног тима, кључни учесници  пројекта...

Трајање: 3 дана (18 сати)

Презентовање идеја, планова и достигнућа од кључног је значаја за успешно руковођење пројекта, посебно у фази иницирања и планирања. Међутим, начин на који излажете своје идеје, јасан, разумљив и упечатљив наступ битни су, како у осталим фазама животног циклуса пројекта, тако и у свакодневним пословним ситуацијама.

На овом курсу научићете да презентујете различите садржаја на начин који је ефектан али прилагођен Вашој личности и стилу изражавања. Кроз практичне вежбе, самопосматрање и анализу ефекта који ваше излагање оставља на друге унапредићете своје ораторске способности, научићете да контролишете трему и адекватно комуницирате са различитим аудиторијумима.

Пре курса:

- On-line упитник за утврђивање развојних потреба;

- Припремни задатак.

САДРЖАЈ КУРСА:


1. ПРИПРЕМА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 • Анализа ситуације
 • Анализа кључних учесника
 • Припрема садржаја
 • Лична припрема

2. ОДГОВАРАЈУЋИ ТОН ПРЕДАВАЊА

 • Уводни поздрав
 • Пробијање леда
 • Структурирање презентације
 • Динамика

3. ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЊА

 • Вербална комуникација
 • Невербална комуникација
 • Став
 • Трема
 • Утисак на публику

4. КОРИШЋЕЊЕ ПОМАГАЛА

 • Flip Chart
 • Power point
 • Handouts
 • Микрофон

5. ВРЕМЕ

 • Контрола времена
 • Усклађеност са осталим садржајима

6. ЗАВРШАВАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 • Сумирање
 • Добијање повратних информација

 

 

 

Пријави се
X