Израда стратегије уговарања, управљање набавкама и уговорима

Датум курса: 21.03.2022 - 23.03.2022

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектног тима

Трајање: 3 дана

САДРЖАЈ ОБУКЕ:

1. МЕСТО И УЛОГА ПРИПРЕМЕ СТРАТЕГИЈЕ УГОВАРАЊА, УПРАВЉАЊА НАБАВКАМА И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

 • План управљања набавкама
 • Неопходна знања за управљање уговорима

2. СТРАТЕШКА НАЧЕЛА УГОВАРАЊА

 • Обрасци понашања
 • Закони и прописи
 • Друштвено-економски програми
 • Врсте уговора
 • Начини доласка до уговора – тендерска процедура
 • Везе са компанијским стандардима управљања финансијским токовима
 • Интелектуална својина

3. СТРАТЕГИЈА НАБАВЉАЊА

 • Планирање процеса набавке
 • Начин спровођења набавки
 • Евалуација понуда
 • Преговарање
 • Одабир
 • Решавање спорова

4. УПРАВЉАЊЕ (АДМИНИСТРИРАЊЕ) УГОВОРОМ

 • Уговорне испоруке/обезбеђење квалитета
 • Управљање групама радова (подуговорима)
 • Уговорне измене
 • План управљања ризицима
 • Управљање својином
 • Транспорт
 • Спорови
 • Затварање уговора
 • Раскид уговора

 

Пријави се
X