Портфолио управљање пројектима

Датум курса: 09.12.2021 - 10.12.2021

Полазници: Пројектни, програмски, стратешки менаџери, руководиоци ПМО канцеларија

Трајање: 2 дана (16 ПДУ поена)

САДРЖАЈ КУРСА:

УВОД:

 • Сагледавање „Велике слике“ – Позиција Портфолија у организацији и веза са Стратегијом;
 • Шта је “Портфолио” и која је разлика између “Портфолија” и “Програма”?
 • Типови Програма који могу бити заступљени у предузећу;
 • Груписање Пројеката у Програме и Портфолие;
 • Уклапање Портфолија, Програма и Пројекта у предузећу;
 • Поређење Ваше праксе и дефиниција најбоље праксе.

ПРАВЉЕЊЕ ПОРТФОЛИЈА:

 • Идентификација и анализа Портфолија и Програма пројеката у оквиру Вашег предузећа;
 • Избор “најбољег пројекта”;
 • Алати и приступи одабира пројекта;
 • Одређивање пројектне селекције;
 • Портфолио ауторизација и приоритети Програма и Пројеката у оквиру Портфолија;
 • Правило управљања Портфолијима;
 • Критични фактори успеха за успешно управљање портфолијима.

ПРЕГЛЕД РАЗЛИЧИТИХ ПМО МОДЕЛА:

 • Од “Project Office” до “Centre off Excellence;
 • ПМО као функција додатне вредности;
 • ПМО у Вашем предузећу и његове функције.

ПМО СТРАТЕГИЈА:

 • План развоја Портфолио менаџмента у Вашем предузећу;
 • Прикупљање иницијалних информација о портфолијима;
 • Дефинисање циљева и ресурса;
 • Повезивање пројеката, циљева и ресурса;
 • Дефинисање стратешких ресурса предузећа;
 • Одређивање приоритетних пројеката на основу дефинисаних критеријума;
 • Портфолио баланс;
 • Улога софтверских алата за управљање пројектним портфолиом;
 • Закључци.

 

 

Пријави се
X