Пословна анализа

Датум курса: 17.03.2022 - 18.03.2022

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова, функционални руководиоци

Трајање: 2 дана (16 сати)

Тренинг Пословне анализе се састоји од 10 целина, уз 25 вежби.

ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА ПОСЛОВНЕ АНАЛИЗЕ:

 • Дефинисање кључних активности и документације пословног аналитичара
 • Објашњавање БА стандарда темељених на BABOK® Guide
 •  уз дефинисање стандардних процеса пословне анализе
 • Дефинисање стандардних алата пословне анализе као и примера њихове примене
 • Повећање успеха пројекта бољим дефинисањем пословне потребе
 • Планирање рада на прикупљању захтева у циљу обезбеђења оптималне продуктивности
 • Смањивање понављања посла кроз исправну елицитацију
 • Документовање "добрих" захтева
 • Успостављање следљивости захтева са циљем њиховог повезивања са пословном потребом и адекватног управљања њима кроз цео животни век пројекта
 • Смањивање неразумевања захтева кроз њихову исправну валидацију и верификацију
 • Презентовање целокупног пакета бизниса са циљем њиховог одобравања

 

Пријави се
X