Пословна анализа - Online

Датум курса: 20.08.2020 - 21.08.2020

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова, функционални руководиоци

Трајање: 2 дана (16 сати)
 
Тренинг Пословне анализе се састоји од 10 целина, уз 25 вежби.

 

ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА ПОСЛОВНЕ АНАЛИЗЕ:
 

  • Дефинисање кључних активности и документације пословног аналитичара
  • Објашњавање БА стандарда темељених на BABOK® Guide уз дефинисање стандардних процеса пословне анализе
  • Дефинисање стандардних алата пословне анализе као и примера њихове примене
  • Повећање успеха пројекта бољим дефинисањем пословне потребе
  • Планирање рада на прикупљању захтева у циљу обезбеђења оптималне продуктивности
  • Смањивање понављања посла кроз исправну елицитацију
  • Документовање "добрих" захтева
  • Успостављање следљивости захтева са циљем њиховог повезивања са пословном потребом и адекватног управљања њима кроз цео животни век пројекта
  • Смањивање неразумевања захтева кроз њихову исправну валидацију и верификацију
  • Презентовање целокупног пакета бизниса са циљем њиховог одобравања
Пријави се
X