Пословна анализа за организације

Полазници: Руководиоци пројеката, функционални руководиоци
Трајање: 2 дана (16 сати)
 
 

Садржај тренинга:

 

  • Курс је усклађен са стандардима ИИБА - БАБОК® Гуиде 3.0. Фокусиран је на објашњавање вештина потребних како бисмо помогли пословном кориснику да артикулише своје потребе, да их документује јасно, комплетно и концизно. Такође је фокусиран на учењу процеса кроз који ће се непрекидно проверавати и осигуравати имплементирање дефинисаних захтева у решењу;
  • Кроз курс се учесници уче како, кроз прихватање тих основних пословноаналитичарских вештина, пословни аналитичари значајно доприносе успешности пројеката и решења која креирају;
  • Уз примену реалних студија случаја, учесници ће открити како се документују „добри“ захтеви;
  • Полазници ће научити и примену једноставног процеса валидације и верификације захтева којим се обезбеђује њихово квалитетно доументовање;
  • Курс објашњава и технике оптимизовања комуникације са заинтересованим странама, како се креирају “пакети захтева” путем којих се максимизује вредност ове комуникације, те како се конструише матрица следљивости због оптималног управљања захтевима.
Пријави се
X