Савремено управљање пројектима – Основни курс

Датум курса: 18.08.2021 - 20.08.2021

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова, функционални руководиоци
Трајање:  3 дана (18 сати)

САДРЖАЈ КУРСА: 

1. ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА

 • Дефиниција пројекта
 • Кључне улоге у тиму
 • Основе успешних пројеката
 • Рангирање пројеката по приоритету

2. ПРОЦЕСИ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА

 • PMBOK® Guide и PMI стандарди
 • Процесне групе савременог управљања пројектима
 • Процеси иницирања, планирања, извршења, контроле и завршетка
 • Области знања савременог управљања пројектима

3. ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

 • Дефинисање визије
 • Постављање циљева
 • Процена ограничења
Пријави се
X