Управљање успешним тимом - Online

Датум курса: 03.08.2020 - 04.08.2020

Полазници: Функционални руководиоци, Руководиоци пројеката, чланови тимова

Трајање: 2 дана (12 PDU поена)
 

САДРЖАЈ КУРСА:

1. ОСНОВЕ ТИМСКОГ РАДА

 • Шта је тим и тимски рад и његове карактеристике
 • Значај, користи, предности и мане тимског рада
 • Компоненте и правила која чине успешне тимове
 • Категорије тимова
 • Животни циклуси тима
 • Одговорности чланова тима

2. ОДЛУЧИВАЊЕ У ТИМОВИМА 

 • Доношење одлука
 • Принципи тимског одлучивања

3. РАЗВОЈ ТИМОВА

 • Фазе развоја тимова

4. МОТИВАЦИЈА ТИМА

 • Теорије мотивације
 • Мотивација чланова тима

5. КОМУНИКАЦИЈА У ТИМУ

 • Компоненте комуникације
 • Типови комуникације
 • Комуникација са члановима тима

6. РУКОВОЂЕЊЕ ТИМОВИМА - ЛИДЕРСТВО

 • Руковођење тимом – компоненте
 • Руковођења тимом – Стратегија и активности
 • Карактеристике доброг вође тима

7. ПРОБЛЕМИ У ОКВИРУ ТИМОВА

 • Типови тимских проблема, приступи и начини њихових решавања
 • Ефикасност радних састанака

8. КОНФЛИКТИ У ОКВИРУ ТИМОВА

 • Узроци за настајање конфликта и њихови типови
 • Методе за управљање конликтима
 • Питања, савети и замке у код тимских конфликта

9. ДЕЛЕГИРАЊЕ

 • Основе делегирања
 • Проблеми код делегирања

10. ВЕШТИНЕ ПРЕГОВАРАЊА 

 • Принципи преговарања
 • Приступи и припреме за преговарање
 • Савети и замке у процесу преговарања
Пријави се
X