Prijavite se na mejling listu

Značaj obuke za osposobljavanje zaposlenih

Današnja preduzeća su pod stalnim pritiskom dokazivanja u ilustracijatržišnoj utakmici,što zahteva stalno praćenje promena u poslovnom okruženju, praćenje novih trendova i tendencija, analize konkurencije, primene novih tehnologija...

Kako pratiti konkurenciju? Kojim sredstvima se boriti u ovoj (bespoštednoj) borbi?

Znanjem.

Opšti trend u modernom svetu jeste kretanje prema društvu znanja. Takvo društvo promoviše koncept doživotnog učenja i obrazovanja. Znanje u takvom društvu postaje najznačajniji faktor razvoja, ono predstavlja temelj konkurentske prednosti jedne kompanije i osigurava njen dugoročni napredak.

U vremenu brzih promena, formalno obrazovanje postaje nedovoljno, njegova primena zastareva, potrebno ga je usavršiti i osavremeniti. I ne samo to: formalno obrazovanje ne nudi razvoj ličnih veština, koje su neophodne u svakodnevnom poslovanju, i koje tek ujedinjene sa stručnim znanjem daju prave efekte u radu.

Nasuprot ovom, formalnom, vidu obrazovanja, postoji i, takozvana, neformalna obuka zaposlenih. Ovakvom načinu obrazovanja se danas daje prednost: pre svega, ne oduzima previše vremena, a zaposleni za kratko vreme, na primerima prakse, savladavaju nove veštine, uče primenu novih alata ili novih metodologija. Neformalne obuke razvijane su tako, da svaki polaznik već istog dana može početi sa primenom naučenog. Obuke su najčesće kreirane prema potrebama i zahtevima klijenata, a naglasak je na interaktivnom i iskustvenom učenju

Kompanije u regionu insistiraju na obuci zaposlenih u oblastima unapređenja ličnih veština, te su tako neki od najpopularnijh treninga upravo iz sledećih oblasti: veštine poslovne komunikacije, prezentacijske veštine,veštine upravljanje vremenom, upravljanje sastancima, upravljanje konfliktnim situacijama,umeće uspešnog pregovaranja,veštine uspešnog vodjenja tima,motivacija zaposlenih...

Treninzima se ostvaruju vrhunski poslovni rezultati,podiže radni moral, motivisanost i produktivnost zaposlenih. Zaposleni dolaze do novih ideja, znanja i iskustava.
Obuka može biti i način za uvođenje zaposlenih u preduzeće, ali i sredstvo dodatne motivacije zaposlenih (Koliko puta ste čuli nekoga da prilikom odabira posla da prednost organizacijama u kojima “mogu nešto da nauče”, u odnosu na one koje plaćaju više?)

Često se kompanije odlučuju za neformalni vid obuke svojih zaposlenih, kada im se otvaraju nove poslovne prilike koje zahtevaju brzo učenje i hitnu primenu novih znanja, što opet, govori u prilog tome da je ulaganje u znanje zaposlenih najbolja investicija u razvoj preduzeća.

Danas, uspešne kompanije prate razvoj svojih radnika, u skladu sa strategijom razvoja kompanije, kreiraju plan i strategiju obuke zaposlenih, što znači da u cilju uspešnog upravljanja preduzećem-uspešno upravljaju znanjem svog preduzeća.