Vesti i najave

Prijavite se na mejling listu

Radionica za upravljanje projektima

Radionica za upravljanje projektima

Na projektima su neophodni mehanizmi za efikasno sprovođenje poslovnih odluka. Sa druge strane, u realizaciju projekta često su uključeni članovi tima sa različitih pozicija u hijerarhiji organizacije, što dovodi do pojave rizika. Upravljanje projektima omogućava funkcionalnim rukovodiocima da primene najbolje prakse neophodne za postizanje strateških ciljeva organizacije, a projektnim rukovodiocima da se fokusiraju na saradnju svih učesnika, timski rad, planiranje projekta i efikasno korišćenja resursa.

U septembru ove godine CPM slavi uspešnih 20 godina u prenosu znanja iz oblasti Upravljanje projektima, pa Vas tim povodom pozivamo da 17. i 18. septembra 2018. godine, od 9 do 16 časova,budete polaznici naše nove, interaktivne obuke Radionica za upravljanje projektima.

Ova obuka je namenjena praktičnoj edukaciji svih koji kreću u realizaciju značajnih projekata u organizaciji, a žele da od početka primene najbolju svetsku praksu upravljanja obimom, vremenom, resursima i troškovima.

Za sve dodatne informacije i prijave, stojimo Vam na raspolaganju putem telefona 011/313 07 03 ili mejl adrese danijela@cpm.rs i snezana.blazic@cpm.rs