Vesti i najave

Prijavite se na mejling listu

News Upravljanje konfliktima

Upravljanje konfliktima

POLAZNICI: RUKOVODIOCI PROJEKATA I TIMOVA, RUKOVODIOCIMA I ČLANOVIMA HR ODELJENJA, RUKOVODIOCIMA I SVIMA ONIMA KOJIMA JE POTREBNO DA REŠAVAJU I SPREČAVAJU KONFLIKTE U RADNOM OKRUŽENJU

Trajanje: 1 dan (6 sati)

Sadržaj kursa:

  • Vrste konflikata i načini njihovog rešavanja
  • Struktura i dinamika konflikata
  • Stilovi ponašanja/veštine za prevenciju konflikta
  • Stilovi ponašanja u konfliktu
  • Pristupi i tehnike rešavanja konflikata
  • Komunikacione veštine u konfliktnim situacijama
  • Veština davanja povratne informacije