Radionica za upravljanje projektima

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 2 dana (14 sati)
 

SADRŽAJ KURSA:

  • Iniciranje strateških projekata
  • Kako motivisati učesnike projekta
  • Kako proceniti vreme i potrebne resurse
  • Kako unaprediti planiranje upravljanjem rizicima
  • Kako pripremiti tim za uspeh

 

Prijavi se
X