Oracle Primavera

Oracle Primavera Project Portfolio Menagement rešenja su fokusirana na projektno orijentisana preduzeća i pomažu im u upravljajnju portfoliom ceolokupnog životnog ciklusa projekata, a primenjuju se na projektima svih veličina. 

Primavera rešenja pomažu kompanijama da donesu bolje odluke u upravljanju portfoliom, procene rizike i koristi povezane sa projektima i da odrede da li ima dovoljno resursa sa odgovarajućim veštinama za obavljanje posla. Ove  rešenja, najbolja u svojoj klasi, obezbeđuju izvršavanje projektnih zadataka i kontrolu kapaciteta potrebnih  za  uspešnu realizaciju projekata na vreme, u okviru budžeta i uz nameravan kvalitet i dizajn.

Oracle Primavera je  svetski lider u isporuci softverskih rešenja za pružanje podrške projektu , procenjeno je da su pomoću Primavera proizvoda uspešno vode projekti u ukupnom iznosu većem od 6 milijardi dolara.

Oracle Primavera rešenja: