Vesti i najave

Prijavite se na mejling listu

DISCIPLINED AGILE-VEBINAR - ONLINE

Institut za upravljanje projektima (PMI), vodeća svetska asocijacija za upravljanje projektima, krajem prošle godine objavila je akviziciju Disciplined Agile (DA) konzorcijuma. PMI Disciplined Agile alat je jedino sveobuhvatno agilno telo znanja (Agile Body Of Knowledge) koje pruža jasne i praktične smernice pojedincima, timovima i preduzećima kako da odaberu svoj „način rada“ (WOW – Way Of Working) na specifičan način. Ključni princip PMI Disciplined Agile-a je fokus na klijenta, a pristup je u potpunosti zasnovan na praksi. Primena PMI Disciplined Agile alata omogućava organizacijama da prilagode bilo koju metodu ili okvir, poput tradicionalnog, Scrum ili SAFe, postizanju maksimalne vrednosti za klijenta i organizaciju, uz poštovanje agilnih principa.
Cilj ovog vebinara je da pruži uvod u Disciplined Agile, te da ukazaže na osnovne principe i prakse. Razgovaraćemo o potrebi za postojanje više različitih projektnih pristupa u organizaciji, odnosno projektnih životnih ciklusa. Prodiskutovaćemo različite Disciplined Agile uloge i odgovornosti pojedinaca u timovima i u organizaciji. Razgovaraćemo o tome kako se Disciplined Agile pistup razlikuje od drugih projektnih „okvira“ (project framework).