Вести и најаве

Архива вести

Пријавите се на мејлинг листу

Ефективна презентација у пројектном менаџменту

Презентовање идеја, планова и достигнућа од кључног је значаја за успешно руковођење пројекта, посебно у фази иницирања и планирања. Међутим, начин на који излажете своје идеје, јасан, разумљив и упечатљив наступ битни су, како у осталим фазама животног циклуса пројекта, тако и у свакодневним пословним ситуацијама.

На овом курсу научићете да презентујете различите садржаје на начин који је ефектан али прилагођен Вашој личности и стилу изражавања. Кроз практичне вежбе, самопосматрање и анализу ефекта који ваше излагање оставља на друге унапредићете своје ораторске способности, научићете да контролишете трему и адекватно комуницирате са различитим аудиторијумима. Обука је планирана за период од 18. до 20. септембра, од 10 до 16 часова.

Полазници: Менаџери, руководиоци пројеката, чланови пројектног тима, кључни учесници  пројекта...

Садржај курса:

· Презентовање припремних задатака учесника

· Утицај на процес одлучивања

· Врсте презентације

· Стратегије и технике припреме

· Структурирање и дизајнирање садржаја

· Вокални, вербални и визуелни утицаји

· Технике отварања и затварања презентације

· Презентација решења

· Управљање логистиком сесије

· Контрола времена

· Презентација - презентовање пројекта и добијање повратне информације групе

· Затварање и евалуација тренинга