Квалитет у управљању пројектима

Полазници: Функционални руководиоци, руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова и лица задужена за успостављање, одржавање и унапређење система менаџмента квалитетом у организацијама

Трајање: 2 дана (12 PDU поена)

Садржај курса:

1. ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА

 • Упознавање са циљем курса и полазника међусобно
 • Шта је суштина концепта управљања пројектима?
 • Шта је животни циклус пројекта?
 • Шта све обухвата концепт управљања пројектима?
 • Ко су учесници у управљању пројектом?

2. ОСНОВЕ КВАЛИТЕТА НА ПРОЈЕКТУ

 • Квалитет и системи квалитета
 • Производ и ланац испоруке производа
 • Процес и модел процеса
 • Процесно оријентисани модел
 • Принципи система квалитета
 • Улога квалитета на пројекту
 • Обезбеђење и контрола квалитета на пројекту
 • Квалитет у пословним процесима на пројекту

3. КАКО СТИЋИ ДО ПРОЈЕКТА?

 • Нуђење и уговарање
 • Основне врсте уговора
 • Квалитет у нуђењу и уговарању
 • Заблуде у нуђењу и уговарању
 • Оснивање пројекта

4. ПЛАНИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

 • Управљање обухватом пројекта
 • Одређивање циља управљања пројектом
 • Дефинисање организације управљања пројектом
 • Планирање времена реализације пројекта, људских ресурса и трошкова за реализацију пројекта
 • Израда основног планског документа
 • План квалитета на пројекту
 • Квалитет у планирању реализације пројекта
 • Заблуде у планирању пројекта

5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ НА ПРОЈЕКТУ

 • Појам ризика и управљања ризиком
 • Идентификација, анализа и процена ризика
 • Како се изборити са ризиком

6. ПРАЋЕЊЕ КОНТРОЛА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

 • Оперативни планови реализације пројекта
 • Праћење и контрола времена реализације пројекта
 • Праћење и контрола људских и материјалних ресурса
 • Праћење и контрола трошкова за реализацију пројекта
 • Извештавање о напредовању реализације пројекта
 • Закључење пројекта
 • Квалитет у реализацији пројекта
 • Квалитет у праћењу, контроли и извештавању на пројекту
 • Заблуде у праћењу и извештавању
 • Разлози за неуспех пројекта

7. РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА

 • Шта (не) треба да ради руководилац пројекта?
 • Која је најважнија улога руководиоца пројекта?
 • Који су критеријуми за избор руководиоца пројекта?
 • Који стилови руковођења постоје?
 • Које су основне особине и користи од тимског рада?
 • Која су основна правила пословног понашања?

8. КОМУНИКАЦИЈЕ НА ПРОЈЕКТУ И УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА

 • Комуникација и информација - појмови
 • Комуникације на пројекту – принципи и облици
 • Конфликти и њихови основни узроци
 • Превазилажење конфликата
 • Преговарање

9. ОСТАЛЕ ДИСЦИПЛИНЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

 • Софтверски алати за управљање пројектима
 • Стратешки менаџмент
 • Управљање променама
 • Управљање знањем
 • Управљање иновацијама
 • Заблуде и тешкоће
Пријави се
X