Информационе технологије

Сектори за информационе технологије (ИТ) се суочавају са широким спектром захтева: урадите више са мање, стандардизовати инфраструктуру, а повећати флексибилност, формирати тактике али деловати стратешки, пословати у складу са прописима, али надмудрити конкуренцију.

Oracle Primavera решења за управљање пртфолиом пројеката помажу организацијама у складу са овим изазовима, док увећавају укупне приходе и коначне резултате.

Са Oracle Primavera решењима, организације могу да:

  • Усмере фокус на праве ИТ инвестиције и одговарајуће пројекте, кроз  решење које повећава видљивост  управљања портфолиом који омогућава објективно постављање приоритета на основу стратегије и ограничења
  • Управљају доступношћу ресурса у односу на тражњу и да се прилагоде економској или стратешкој неизвесности како би максимално искористили ограничених ресурса
  • Повећају продуктивност радне снаге са процесима и алатима како би се допунили услови и професионалне вештине особља
  • Побољшају предљивост испоруке пројекта и убзати измирење трошкова пројекта коришћењем доступних ERP интеграција
  • Лако анализирају и саопштавају учинке ИТ инвестиција коришћењем података из више система, како би се брзо дошло до проблематичних инвестиција
  • Рационализују ИТ портфолија како би се смањило расипање финансија и ресурса и унапредила организациона и конкурентност