Oracle's Primavera P6 Analytics

Oracle Primavera P6 Analytics је интелигентно решење које Вам пружа вредне увиде у вашу Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management перформансе портфолиа пројекта, чиме се омогућава откривање трендова, узрока проблема и предвиђање кретања трошкова, помажући вам да ефикасније водите пројектне процесе доношењем бољих одлука о пројектима.

Изграђена на Оракловој платформи пословне интелигенције (Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus), Primavera P6 Analytics се испоручује са новом ажурираном верзијом Primavera P6 Reporting Database. Сви подаци за унос, мапирање података, модела података и алатке за извештаје, који Вам омогућавају да добијете увид у Ваше Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management пројекте и портфолије, су интегрисани.

Oracle Primavera P6 Analytics Вам омогућава да:

  • Добијете потпуни увид у пројектна дешавања, њихову комплетну историју и трендове
  • Брзо идентификујете могуће проблеме повезане са пројектним достигнућима
  • Ефикасно отклоните проблеме који се појаве током животног циклуса пројекта
  • На крају, помоћиће Вам да донесете боље одлуке о портфолиу пројекта 

 

Остала Oracle Primavera решења

Питајте ЦПМ
X