Oracle's Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

Oracle Primavera P6, Enterprise Project Portfolio Management је  глобално решење за одређивање приоритета, планирање, управљање и извршавање пројеката, програма и портфолиа  које је снажно и једноставно за коришћење. Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management је интегрисано решење за управљање портфолиом пројеката, које се састоји из специфичних функционалности чија је улога да одговори на потребе сваког члана тима, у зависности од његових одговорности и вештина. Jединствено решење за управљање пројектима свих величина, прилагођава се различитим нивоима сложености у оквиру пројекта и интелигентно анализира све аспекте како би одговорио потребама различитих улога, функција и нивоа вештине у Вашој организацији и пројектном тиму.

ПРЕДНОСТИ

  • Планирање, распоред и контрола великих програма и појединачних пројеката
  • Избор стратешки најбољих пројеката
  • Усклађивање ангажовања кадрова
  • Додељивање најбољих ресурса и праћење напретка
  • Праћење и визуелизација напретка пројекта у односу на пројекатни план
  • Неговање тимског духа
  • Интегрисање са системима за финансијско управљање и  управљање људским капиталом

 

Oстала Oracle Primavera решења

Питајте ЦПМ
X