Пламен једне свеће неће бити слабији ако осветљава и другу свећу

Тимови су групе људи повезане заједничким циљем. Група сама по себи не мора чинити тим. Људи се удружују у групе и раде са заједничким циљем, али раде одвојено, свако за себе. Тимови, са друге стране, обично имају чланове који поседују комплементарне вештине које се међусобно допуњују. Успешни тимови су више од обичне групе индивидуалаца: тим је синергија, која сваком члану тима омогућава да у највећој мери истакне и примени своја знања, а да су, притом, слабости и недостаци сваког члана тима готово неприметни и небитни за посао.

Савремену пословну организацију немогуће је замислити без тимског рада, а нарочито у ситуацијама када је неопходно обавити високо сложене послове, или оне задатке који имају пуно међусобно зависних делова.

Когод да је икада водио тим, или био члан тима, зна како је лепо бити део групе која мисли исту мисао, али, нажалост, и колико је то понекад тешко.

Успешан тим чине чланови који се међусобно разумеју и узајамно подржавају један другог, имају отворену комуникацију, верују једни другима, привржени су заједничком циљу, успешно решавају конфликте када настану.

Успешан тим има доброг вођу.

Вођа је централна личност у тиму, са најтежим задатком и најкомплекснијом улогом. Његова енергија и оптимизам морају бити заразни. Вођа мора разумети људе са свим својим несавршеностима, збиркама предрасуда, амбицијама, и личностима које утичу на односе са људима. У стварности, различите личности се сукобљавају, и упркос таленту чланова тима, вери у заједнички циљ, унутрашњи конфликти могу да разоре и цео подухват. Успешни тимови живе кратко. Планирају на дуже стазе, али делују у садашњем тренутку. Зато је улога Вође да објасни члановима тима који део „шире слике“ припада њима, и да касније тај „виши“ циљ преформулише у мање, практичне активности.

Тимски рад је виталан за успех организације. Људи су друштвена бића, и већина њих природно жели да припада тиму, као што и већина запослених осећа унутрашње задовољство као награду за тимски рад у организацији. Припадност тиму у ширем смислу, је еквивалентан осећаја припадности нечему што је веће од појединца. И има пуно везе са разумевањем мисије и циљева организације. У окружењу које је тимски орјентисано, појединац доприноси општем успеху организације.

Аутор: Dž. Keler