Управљање пројектима и корпоративна култура

Један од трендова у развоју организација је и унапређење корпоративне културе. Многи аутори описали су то као кретање ка “портфолио организацији” или “управљање помоћу пројеката”. Овај напор може да буде успешан само ако се узме у обзир и култура садашње организације тј. како читава организација мора да се промени да би подржала пројектне иницијативе. Иако су дефиниције културе која се односи на организације различите, те дефиниције имају следеће заједничке одлике. Култура се састоји од усвојених система вредности и мишљења људи који утичу на начин рада организације. Системи вредности и мишљења која постоје у оквиру организације могу да олакшају промене или могу да им буду препрека. То важи и за промене које институционализују управљање пројектима.

Зашто треба размишљати о иновацији корпоративне културе тако да она у себи садржи и управљање пројектима као корпоративни систем вредности? Управљање пројектима је у својој суштини управљање променама. Степен до ког је организација у свом пословању суочена са променама одређује степен до ког би требало да прихвати културу усмерену на успешно управљање пројектима. Организације које су суочене са потребом да константно уводе нове производе и услуге на тржиште, побољшавају пословне процесе и системе, уводе нову технологију, раде са новим тржиштима, реагују на промене у окружењу и прилагођавају се променама у новим економским условима, укључују у своје организационо понашање управљање пројектима као ефикасан механизам за успешно управљање променама.

Пут није без замки. Пројекти у оквиру организација су често питање престижа и статуса. Постоји овде питање “угледа и славе” које функционалне руководиоце чини несклоним да уступе ауторитет руководиоцима пројеката.

Који показатељи нам говоре где се организација тренутно налази у односу на културу управљања пројектима?

СЛЕДИТЕ НОВАЦ

Како се буџет планира и како се буџетима управља? Ток овог процеса може да буде један од примарних показатеља зрелости организације у примени управљања пројектима. Ако се процес буџетирања бави потребама функционалних делова организације и ако су пројекти резултат само тих потреба, управљање пројектима имаће споредну улогу у организацији. Људи сматрају да организација троши новац на оно што сматра битним. Ако људи верују да су циљеви функционалних целина битнији од пројектних, они ће се тако и понашати.

ДА ЛИ СЕ МОГУ ПРАТИТИ СВИ ФИНАНСИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТА?

Показатељи су: Да ли пројектни тимови прате своје трошкове? Да ли су потребна финансијска средства планирана и додељена пројекту или одобрење буџета пројекта значи додавање једне ставке у табелу? Пројекти су извор нове вредности али и места трошка.

ХЕРОЈСКИ ПРИСТУП

Компаније су често познате по својим херојима. Да ли су свемогући хероји део наше културе или су то они који ефикасно користе методологију управљања пројектима, планирају, анализирају, делегирају, управљају ризицима? Све док организације не схвате да је управљање пројектима дисциплина која захтева тимски рад, стандарде, методологије и процесе који ће држати пројекте под контролом, награђиваће и подстицаће погрешно понашање и погрешне хероје.

ЗАДОВОЉСТВО У РАДУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА

Колико је људима угодно у пројектном окружењу? Пројектно окружење је као вожња на вртешци: иницирање, планирање, реализација и поступно заустављање пројекта а затим, прелазак на следећи пројекат. Да ли се људи осећају угодно у овом окружењу које се стално мења и пуно је изазова, или очекују дефинисане послове у оквиру њихових радних места. Да ли им је пријатно да раде у тимовима или да раде са увек истим функционалним колегама. У неким организацијама пројекат се сматра “пољупцем смрти”. Ове организације ће морати да пређу дуг пут да би увеле културу управљања пројектима.

ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДАК У СЛУЖБИ

Да ли оцену вашег рада на пројекту даје вођа пројектног тима или функционални руководилац? Да ли оцена вође пројектног тима вреди једнако или више од оцене функционалног руководиоца? Људи прате начин на који се реализација вреднује и дискусија о важности пројекта неће им бити битна ако се њихово извршење на пројекту “не рачуна” у истој или већој мери од функционалног рада.

ДА ЛИ СЕ ПРОЈЕКТНИ РУКОВОДИОЦИ ПОДСТИЧУ ДА БУДУ PMI PMP® СЕРТИФИКОВАНИ?

Шта то значи за њихову каријеру? Да ли постоји модел развоја за њих или је једини пут за напредак излазак из организације? Овај процес мора да се схвати и угради у систем управљања ресурсима организације и пројектна култура ће напредовати.

КАКО СТВАРАТИ НОВУ КУЛТУРУ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА?

Прво, руководиоци морају да се усагласе да текућа култура не даје конкурентску предност и не подржава ефикасно развој организације. Након што је сагласност постигнута, даљи напори треба да буду планирани и вођени као пројекат. Свака организација ће захтевати да финансије воде сертификоване рачуновође, а правне послове овлашћених правници. Због чега су онда ове организације спремне да пројекте вредне милионе или десетине милиона евра, појединцима који нити су обучени нити сертификовани професионални руководиоци пројеката у контрапродуктивном културном окружењу? Организација која, ради сопственог пословног успеха, развија своју  културу свесно усмерава ту промену у правцу културе управљања пројектима.