Значај обуке за оспособљавање запослених

Данашња предузећа су под сталним притиском доказивања у илустрацијатржишној утакмици,што захтева стално праћење промена у пословном окружењу, праћење нових трендова и тенденција, анализе конкуренције, примене нових технологија…

Како пратити конкуренцију? Којим средствима се борити у овој (беспоштедној) борби?

Знањем.

Општи тренд у модерном свету јесте кретање према друштву знања. Такво друштво промовише концепт доживотног учења и образовања. Знање у таквом друштву постаје најзначајнији фактор развоја, оно представља темељ конкурентске предности једне компаније и осигурава њен дугорочни напредак.

У времену брзих промена, формално образовање постаје недовољно, његова примена застарева, потребно га је усавршити и осавременити. И не само то: формално образовање не нуди развој личних вештина, које су неопходне у свакодневном пословању, и које тек уједињене са стручним знањем дају праве ефекте у раду.

Насупрот овом, формалном, виду образовања, постоји и, такозвана, неформална обука запослених. Оваквом начину образовања се данас даје предност: пре свега, не одузима превише времена, а запослени за кратко време, на примерима праксе, савладавају нове вештине, уче примену нових алата или нових методологија. Неформалне обуке развијане су тако, да сваки полазник већ истог дана може почети са применом наученог. Обуке су најчесће креиране према потребама и захтевима клијената, а нагласак је на интерактивном и искуственом учењу

Компаније у региону инсистирају на обуци запослених у областима унапређења личних вештина, те су тако неки од најпопуларнијх тренинга управо из следећих области: вештине пословне комуникације, презентацијске вештине,вештине управљање временом, управљање састанцима, управљање конфликтним ситуацијама,умеће успешног преговарања,вештине успешног вођења тима,мотивација запослених…

Тренинзима се остварују врхунски пословни резултати,подиже радни морал, мотивисаност и продуктивност запослених. Запослени долазе до нових идеја, знања и искустава.
Обука може бити и начин за увођење запослених у предузеће, али и средство додатне мотивације запослених (Колико пута сте чули некога да приликом одабира посла да предност организацијама у којима “могу нешто да науче”, у односу на оне које плаћају више?)

Често се компаније одлучују за неформални вид обуке својих запослених, када им се отварају нове пословне прилике које захтевају брзо учење и хитну примену нових знања, што опет, говори у прилог томе да је улагање у знање запослених најбоља инвестиција у развој предузећа.

Данас, успешне компаније прате развој својих радника, у складу са стратегијом развоја компаније, креирају план и стратегију обуке запослених, што значи да у циљу успешног управљања предузећем-успешно управљају знањем свог предузећа.