Ефективна презентација у пројектном менаџменту

  • Почетна
  • Events
  • Ефективна презентација у пројектном менаџменту

Ефективна презентација у пројектном менаџменту

Датум курса: 18.05.2021 – 20.05.2021

ПОЛАЗНИЦИ: МЕНАЏЕРИ, РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА, ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА, КЉУЧНИ УЧЕСНИЦИ  ПРОЈЕКТА…
Трајање: 3 дана (18 сати)

Презентовање идеја, планова и достигнућа од кључног је значаја за успешно руковођење пројекта, посебно у фази иницирања и планирања. Међутим, начин на који излажете своје идеје, јасан, разумљив и упечатљив наступ битни су, како у осталим фазама животног циклуса пројекта, тако и у свакодневним пословним ситуацијама.

На овом курсу научићете да презентујете различите садржаја на начин који је ефектан али прилагођен Вашој личности и стилу изражавања. Кроз практичне вежбе, самопосматрање и анализу ефекта који ваше излагање оставља на друге унапредићете своје ораторске способности, научићете да контролишете трему и адекватно комуницирате са различитим аудиторијумима.

Пре курса:

– On-line упитник за утврђивање развојних потреба;

– Припремни задатак.

САДРЖАЈ КУРСА:

1. ПРИПРЕМА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Анализа ситуације
Анализа кључних учесника
Припрема садржаја
Лична припрема
2. ОДГОВАРАЈУЋИ ТОН ПРЕДАВАЊА
Уводни поздрав
Пробијање леда
Структурирање презентације
Динамика
3. ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЊА
Вербална комуникација
Невербална комуникација
Став
Трема
Утисак на публику
4. КОРИШЋЕЊЕ ПОМАГАЛА
Flip Chart
Power point
Handouts
Микрофон
5. ВРЕМЕ
Контрола времена
Усклађеност са осталим садржајима
6. ЗАВРШАВАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Сумирање
Добијање повратних информација

Датум

18 - 20 мај 2021
Expired!

Време

08:00 - 18:00
QR Code