Лидерство у пројектном менаџменту

Лидерство у пројектном менаџменту

Датум курса: 08.03.2021 – 09.03.2021

Полазници: Функционални руководиоци, руководиоци пројеката, чланови тима

Трајање: 2 дана (16 пду поена)

1.Основе тимског рада на пројекту
Шта је пројектни тим, тимски рад на пројекту и његове карактеристике
Значај, користи, предности и мане тимског рада
Компоненте и правила која чине успешне пројектне тимовеКатегорије тимова

2.Комуникација у пројектном тиму
Типови комуникације
Комуникација са члановима тима
Давање и прихватање повратне информације

3.Развој и мотивација пројектних тимова
Фазе развоја тимова
Теорије мотивације
Мотивација чланова тима

4.Постављање циљева, делегирање и доношење одлука
Постављање тимских и индивидуалних циљева
Ефективно делегирање
Доношење одлука
Принципи тимског одлучивања

5.Превенција конфликата и решавање проблема у тиму
Узроци за настајање конфликта и њихови типови
Методе за управљање конфликтима
Питања, савети и замке у код тимских конфликта
Типови тимских проблема, приступи и начини њихових решавања

6.Лидерство у пројектном менаџменту
Лидерске улоге
Руковођења тимом – Стратегија и активности
Карактеристике доброг лидера

Датум

08 - 09 мар 2021
Expired!

Време

08:00 - 18:00
QR Code