ЛИДЕРСТВО У ПРОЈЕКТНОМ МЕНАЏМЕНТУ

ЛИДЕРСТВО У ПРОЈЕКТНОМ МЕНАЏМЕНТУ

Датум курса: 02.08.2021 – 03.08.2021

ПОЛАЗНИЦИ: ФУНКЦИОНАЛНИ РУКОВОДИОЦИ, РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА, ЧЛАНОВИ ТИМОВА
Трајање: 2 дана (16 ПДУ поена)

1.Основе тимског рада на пројекту

Шта је пројектни тим, тимски рад на пројекту и његове карактеристике
Значај, користи, предности и мане тимског рада
Компоненте и правила која чине успешне пројектне тимове
Категорије тимова
Животни циклус тима
2.Комуникација у пројектном тиму

Типови комуникације
Комуникација са члановима тима
Давање и прихватање повратне информације
3.Развој и мотивација пројектних тимова

Фазе развоја тимова
Теорије мотивације
Мотивација чланова тима
4.Постављање циљева, делегирање и доношење одлука

Постављање тимских и индивидуалних циљева
Ефективно делегирање
Доношење одлука
Принципи тимског одлучивања
5.Превенција конфликата и решавање проблема у тиму

Узроци за настајање конфликта и њихови типови
Методе за управљање конфликтима
Питања, савети и замке у код тимских конфликта
Типови тимских проблема, приступи и начини њихових решавања
6.Лидерство у пројектном менаџменту

Лидерске улоге
Руковођења тимом – Стратегија и активности

Датум

02 - 03 авг 2021
Expired!

Време

08:00 - 18:00
QR Code