ЛИДЕРСТВО У ПРОЈЕКТНОМ МЕНАЏМЕНТУ

ЛИДЕРСТВО У ПРОЈЕКТНОМ МЕНАЏМЕНТУ

Датум курса: 21.01.2021 – 22.01.2021

Полазници: Функционални руководиоци, Руководиоци пројеката, чланови тимова
Трајање: 2 дана (16 PDU поена)

Садржај обуке:
1. ОСНОВЕ ТИМСКОГ РАДА НА ПРОЈЕКТУ
●Шта је пројектни тим, тимски рад на пројекту и његове карактеристике
●Значај, користи, предности и мане тимског рада
●Компоненте и правила која чине успешне пројектне тимове
●Категорије тимова
●Животни циклус тима

2.Комуникација у пројектном тиму
●Типови комуникације
●Комуникација са члановима тима
●Давање и прихватање повратне информације

3.Развој и мотивација пројектних тимова
●Фазе развоја тимова
●Теорије мотивације
●Мотивација чланова тима

4.Постављање циљева, делегирање и доношење одлука
●Постављање тимских и индивидуалних циљева
●Ефективно делегирање
●Доношење одлука
●Принципи тимског одлучивања

5.Превенција конфликата и решавање проблема у тиму
●Узроци за настајање конфликта и њихови типови
●Методе за управљање конфликтима
●Питања, савети и замке у код тимских конфликта
●Типови тимских проблема, приступи и начини њихових решавања

6.Лидерство у пројектном менаџменту
●Лидерске улоге
●Руковођења тимом – Стратегија и активности
●Карактеристике доброг лидера

Датум

21 - 22 јан 2020
Expired!

Време

Цео дан
QR Code