Dobrodošli na sajt Centra za upravljanje projektima
Centar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektima
+381 11 313 07 03
office@cpm.rs
Beograd 11070, Srbija

LIDERSTVO U PROJEKTNOM MENADŽMENTU

LIDERSTVO U PROJEKTNOM MENADŽMENTU

Datum kursa: 21.01.2021 – 22.01.2021

Polaznici: Funkcionalni rukovodioci, Rukovodioci projekata, članovi timova
Trajanje: 2 dana (16 PDU poena)

Sadržaj obuke:
1. OSNOVE TIMSKOG RADA NA PROJEKTU
●Šta je projektni tim, timski rad na projektu i njegove karakteristike
●Značaj, koristi, prednosti i mane timskog rada
●Komponente i pravila koja čine uspešne projektne timove
●Kategorije timova
●Životni ciklus tima

2.Komunikacija u projektnom timu
●Tipovi komunikacije
●Komunikacija sa članovima tima
●Davanje i prihvatanje povratne informacije

3.Razvoj i motivacija projektnih timova
●Faze razvoja timova
●Teorije motivacije
●Motivacija članova tima

4.Postavljanje ciljeva, delegiranje i donošenje odluka
●Postavljanje timskih i individualnih ciljeva
●Efektivno delegiranje
●Donošenje odluka
●Principi timskog odlučivanja

5.Prevencija konflikata i rešavanje problema u timu
●Uzroci za nastajanje konflikta i njihovi tipovi
●Metode za upravljanje konfliktima
●Pitanja, saveti i zamke u kod timskih konflikta
●Tipovi timskih problema, pristupi i načini njihovih rešavanja

6.Liderstvo u projektnom menadžmentu
●Liderske uloge
●Rukovođenja timom – Strategija i aktivnosti
●Karakteristike dobrog lidera

Datum

21 - 22 jan 2020
Expired!

Vreme

Ceo dan
QR Code