ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОЈЕКАТА ПОМОЋУ АЛАТА MS PROJECT

  • Почетна
  • Events
  • ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОЈЕКАТА ПОМОЋУ АЛАТА MS PROJECT

ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОЈЕКАТА ПОМОЋУ АЛАТА MS PROJECT

Полазници: Руководиоци пројекта, пројектни планери и чланови пројектног тима
Трајање: 3 дана (18 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:
ДЕФИНИСАЊЕ КАЛЕНДАРА ПРОЈЕКТА:
Израда динамичког плана пројекта
Успостављање веза и модификовање веза између активности
Одлагање почетка активности и временско преклапање активности
Дељење активности
WБС техника
Метод кључних догађаја
Појам ресурса и трошкова
Уношење података о ресурсима у пројекат
Уношење података о трошковима
Појмови трајања активности, количине рада и јединица ресурса
Распоређивање ресурса
Проналажење преоптерећених ресурса
Нивелисање ресурса
Сортирање активности и ресурса
Груписање активности и ресурса
Филтрирање активности и ресурса
Дефинисање посебних поља за активности и ресурсе
Дефинисање табела и екранског приказа података
Праћење реализације пројекта
Преглед одступања од првобитног плана пројекта
Израда, измена и штампање извештаја
Израда плана пројекта (практична вежба)

 

Датум

04 - 06 авг 2021
Прошао

Време

08:00 - 18:00
QR Code