ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОЈЕКАТА ПОМОЋУ АЛАТА – MS PROJECT

 • Почетна
 • Events
 • ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОЈЕКАТА ПОМОЋУ АЛАТА – MS PROJECT

ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОЈЕКАТА ПОМОЋУ АЛАТА – MS PROJECT

ПОЛАЗНИЦИ: РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКТА, ПРОЈЕКТНИ ПЛАНЕРИ И ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА

Трајање: 3 дана (18 сати)


САДРЖАЈ КУРСА:

 • Дефинисање календара пројекта
 • Израда динамичког плана пројекта
 • Успостављање веза и модификовање веза између активности
 • Одлагање почетка активности и временско преклапање активности
 • Дељење активности
 • WБС техника
 • Метод кључних догађаја
 • Појам ресурса и трошкова
 • Уношење података о ресурсима у пројекат
 • Уношење података о трошковима
 • Појмови трајања активности, количине рада и јединица ресурса
 • Распоређивање ресурса
 • Проналажење преоптерећених ресурса
 • Нивелисање ресурса
 • Сортирање активности и ресурса
 • Груписање активности и ресурса
 • Филтрирање активности и ресурса
 • Дефинисање посебних поља за активности и ресурсе
 • Дефинисање табела и екранског приказа података
 • Праћење реализације пројекта
 • Преглед одступања од првобитног плана пројекта
 • Израда, измена и штампање извештаја
 • Израда плана пројекта (практична вежба)

Датум

16 - 18 дец 2020
Прошао
QR Code