Планирање и контрола пројеката помоћу алата – MS PROJECТ

  • Почетна
  • Events
  • Планирање и контрола пројеката помоћу алата – MS PROJECТ

Планирање и контрола пројеката помоћу алата – MS PROJECТ

Датум курса: 10.05.2021 – 12.05.2021

ПОЛАЗНИЦИ: РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКТА, ПРОЈЕКТНИ ПЛАНЕРИ И ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА
Трајање: 3 дана (18 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:

Дефинисање календара пројекта
Израда динамичког плана пројекта
Успостављање веза и модификовање веза између активности
Одлагање почетка активности и временско преклапање активности
Дељење активности
WБС техника
Метод кључних догађаја
Појам ресурса и трошкова
Уношење података о ресурсима у пројекат
Уношење података о трошковима
Појмови трајања активности, количине рада и јединица ресурса
Распоређивање ресурса
Проналажење преоптерећених ресурса
Нивелисање ресурса
Сортирање активности и ресурса
Груписање активности и ресурса
Филтрирање активности и ресурса
Дефинисање посебних поља за активности и ресурсе
Дефинисање табела и екранског приказа података
Праћење реализације пројекта
Преглед одступања од првобитног плана пројекта
Израда, измена и штампање извештаја
Израда плана пројекта (практична вежба)

Датум

10 - 12 мај 2021
Прошао

Време

08:00 - 18:00
QR Code