Портфолио управљање пројектима

Портфолио управљање пројектима

Датум курса: 16.08.2021 – 17.08.2021

Полазници: Пројектни, програмски, стратешки менаџери, руководиоци ПМО канцеларија
Трајање: 2 дана (16 ПДУ поена)

САДРЖАЈ КУРСА:

УВОД:
Сагледавање „Велике слике“ – Позиција Портфолија у организацији и веза са Стратегијом;
Шта је “Портфолио” и која је разлика између “Портфолија” и “Програма”?
Типови Програма који могу бити заступљени у предузећу;
Груписање Пројеката у Програме и Портфолие;
Уклапање Портфолија, Програма и Пројекта у предузећу;
Поређење Ваше праксе и дефиниција најбоље праксе.

ПРАВЉЕЊЕ ПОРТФОЛИЈА:
Идентификација и анализа Портфолија и Програма пројеката у оквиру Вашег предузећа;
Избор “најбољег пројекта”;
Алати и приступи одабира пројекта;
Одређивање пројектне селекције;
Портфолио ауторизација и приоритети Програма и Пројеката у оквиру Портфолија;
Правило управљања Портфолијима;
Критични фактори успеха за успешно управљање портфолијима.

ПРЕГЛЕД РАЗЛИЧИТИХ ПМО МОДЕЛА:
Од “Project Office” до “Centre off Excellence;
ПМО као функција додатне вредности;
ПМО у Вашем предузећу и његове функције.

ПМО СТРАТЕГИЈА:
План развоја Портфолио менаџмента у Вашем предузећу;
Прикупљање иницијалних информација о портфолијима;
Дефинисање циљева и ресурса;
Повезивање пројеката, циљева и ресурса;
Дефинисање стратешких ресурса предузећа;
Одређивање приоритетних пројеката на основу дефинисаних критеријума;
Портфолио баланс;
Улога софтверских алата за управљање пројектним портфолиом;
Закључци.

Датум

16 - 17 авг 2021
Прошао

Време

08:00 - 18:00
QR Code