Портфолио управљање пројектима

Портфолио управљање пројектима

ПОРТФОЛИО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Датум курса: 11.03.2021 – 12.03.2021

ПОЛАЗНИЦИ: ПРОЈЕКТНИ, ПРОГРАМСКИ, СТРАТЕШКИ МЕНАЏЕРИ, РУКОВОДИОЦИ ПМО КАНЦЕЛАРИЈА
Трајање: 2 дана (16 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:

УВОД:
Сагледавање „Велике слике“ – Позиција Портфолиjа у организацији и веза са Стратегијом;
Шта је “Портфолио” и која је разлика између “Портфолиjа” и “Програма”?
Типови Програма који могу бити заступљени у предузећу;
Груписање Пројеката у Програме и Портфолие;
Уклапање Портфолиjа, Програма и Пројекта у предузећу;
Поређење Ваше праксе и дефиниција најбоље праксе.
ПРАВЉЕЊЕ ПОРТФОЛИЈА:
Идентификација и анализа Портфолија и Програма пројеката у оквиру Вашег предузећа;
Избор “најбољег пројекта”;
Алати и приступи одабира пројекта;
Одређивање пројектне селекције;
Портфолио ауторизација и приоритети Програма и Пројеката у оквиру Портфолија;
Правило управљања Портфолијима;
Критични фактори успеха за успешно управљање портфолијима.
ПРЕГЛЕД РАЗЛИЧИТИХ ПМО МОДЕЛА:
Од “Project Office” до “Centre of Excellence;
ПМО као функција додатне вредности;
ПМО у Вашем предузећу и његове функције.
ПМО СТРАТЕГИЈА:
План развоја Портфолио менаџмента у Вашем предузећу;
Прикупљање иницијалних информација о портфолијима;
Дефинисање циљева и ресурса;
Повезивање пројеката, циљева и ресурса;
Дефинисање стратешких ресурса предузећа;
Одређивање приоритетних пројеката на основу дефинисаних критеријума;
Портфолио баланс;
Улога софтверских алата за управљање пројектним портфолиом;
Закључци.

Датум

11 - 12 мар 2021
Expired!

Време

08:00 - 18:00
QR Code