Пословна анализа

Пословна анализа

Датум курса: 01.04.2021 – 02.04.2021

ПОЛАЗНИЦИ: РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА, ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНИХ ТИМОВА, ФУНКЦИОНАЛНИ РУКОВОДИОЦИ
Трајање: 2 дана (16 сати)

Тренинг Пословне анализе се састоји од 10 целина, уз 25 вежби.

ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА ПОСЛОВНЕ АНАЛИЗЕ:

Дефинисање кључних активности и документације пословног аналитичара
Објашњавање БА стандарда темељених на BABOK® Guide
уз дефинисање стандардних процеса пословне анализе
Дефинисање стандардних алата пословне анализе као и примера њихове примене
Повећање успеха пројекта бољим дефинисањем пословне потребе
Планирање рада на прикупљању захтева у циљу обезбеђења оптималне продуктивности
Смањивање понављања посла кроз исправну елицитацију
Документовање “добрих” захтева
Успостављање следљивости захтева са циљем њиховог повезивања са пословном потребом и адекватног управљања њима кроз цео животни век пројекта
Смањивање неразумевања захтева кроз њихову исправну валидацију и верификацију
Презентовање целокупног пакета бизниса са циљем њиховог одобравања

Датум

01 - 02 апр 2021
Прошао

Време

08:00 - 18:00
QR Code