САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА – НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

  • Почетна
  • Events
  • САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА – НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА – НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

Датум курса: 27.09.2021 – 01.10.2021

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова
Трајање: 5 дана (35 PDU поена)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈОМ

Пројектна повеља
Развој пројектног плана
Управљање и вођење реализације пројекта
Надгледање и контрола пројектног рада
Целовита контрола измена
Завршетак пројекта или фазе
2. УПРАВЉАЊЕ САРАДЊОМ СА УЧЕСНИЦИМА

Идентификовање кључних учесника
Анализа очекивања кључних учесника
Анализа утицаја кључних учесника
Развијање одговарајућих управљачких стратегија за њихово ефикасно укључивање у пројектно одлучивање и реализацију
3. УПРАВЉАЊЕ ОБИМОМ

Управљачки троугао
Планирање управљања обимом
Дефинисање обима
Развој WBS-а
Верификација и контрола обима
4. УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНСКИМ РАСПОРЕДОМ

Дефинисање активности
Утврђивање временског редоследа
Процена потребних ресурса
Процена трајања активности
Успостављање временског распореда
Методе мрежног планирања
Контрола времена
5. УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА

План управљања трошковима
Процена трошкова
Распоређивање трошкова (буџетирање)
Контрола трошкова
Метода остварене вредности
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

Планирање управљања ризиком
Идентификација ризика на пројекту
Квалитативна анализа ризика
Квантитативна анализа ризика
Планирање реакције на ризик
Праћење и контрола ризика
7. УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

Планирање људских ресурса
Формирање тима
Развој пројектног тима
Мотивација пројектног тима
Управљање пројектним тимом
8. УПРАВЉАЊЕ КОМУНИКАЦИЈОМ НА ПРОЈЕКТУ

Основни елементи и процеси комуникације
Планирање комуникације
Дистрибуција информација
Статусни извештаји
Вештине преговарања
Управљање конфликтом
Лидерство и управљање пројектима
9. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Шта је квалитет?
Узроци и последице лошег квалитета на пројекту
Планирање квалитета на пројекту
Обезбеђивање квалитета
Контрола квалитета
Алати и технике за контролу квалитета
10. УПРАВЉАЊЕ НАБАВКАМА

Планирање набавке
Типови уговора и ризици
Планирање уговарања
Спровођење процедуре набавке
Администрирање уговора

Датум

27 сеп 2021 - 01 окт 2021
Прошао

Време

08:00 - 18:00
QR Code