УПРАВЉАЊЕ ИТ ПРОЈЕКТИМА У ПРЕДУЗЕЋУ

УПРАВЉАЊЕ ИТ ПРОЈЕКТИМА У ПРЕДУЗЕЋУ

Датум курса: 20.09.2021 – 22.09.2021

ПОЛАЗНИЦИ: РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА, ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНИХ ТИМОВА
Трајање: 3 дана (18 PDU поена)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. О ИТ ПРОЈЕКТИМА

Шта је пројекат
По чему су ИТ пројекти различити од стандардних
Особине ИТ пројеката
Још један поглед на ИТ пројекте
Шта је управљање пројектима?

2. ИНИЦИЈАЦИЈА ИТ ПРОЈЕКТА

Главни циљеви и излази фазе иницирања пројекта
Пројектна повеља
Анализа заинтересованих страна
Комуникација између заинтересованих страна
Анализа захтева
Приоритети на пројекту
Организација и одговорности
Изградња ИТ тима

3. ЗАХТЕВИ

Откривање захтева
Анализа захтева и преговарање
Документовање захтева
Валидација и верификација захтева
Управљање захтевима

4. О МЕТОДОЛОГИЈАМА РАЗВОЈА ИТ ПРОЈЕКАТА

Утицај методологија на пројекте
Избор методологије

5. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА И ЖИВОТНИ ЦИКЛУСА РАЗВОЈ СИСТЕМА

Активности животног циклуса ИТ пројекта у фази иницијације
Активности животног циклус развоја ИТ система у концептуалној фази
Активности животног циклуса ИТ пројекта у фази планирања
Активности животног циклуса развој система у фази планирања
Активности животног циклуса пројекта у фази завршетка
Активности животног развоја система у фази завршетка
Приказ карактеристичних модела животног циклуса развоја софтвера
RUP (Rational Unified Process)
Екстремно програмирање – XP

6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ НА ИТ ПРОЈЕКТИМА

Идентификација ризика
Анализа ризика и додела приоритета
Планирање ризика и контрола

7. ОСОБИНЕ УСПЕШНОГ РУКОВОДИЛАЦА ПРОЈЕКТА

Управљачке вештине пројект менаџера
Вођство
Комуникационе вештине
Вештине преговарања
Вештине решавање проблема
Способност утицаја на у организацију
Кредибилитет
Етичко понашање
Емоционална интелигенција

Датум

20 - 22 сеп 2021
Expired!

Време

08:00 - 18:00
QR Code