Управљање ИТ пројектима у предузећу

Управљање ИТ пројектима у предузећу

УПРАВЉАЊЕ ИТ ПРОЈЕКТИМА У ПРЕДУЗЕЋУ
Датум курса: 02.06.2021 – 04.06.2021

ПОЛАЗНИЦИ: РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА, ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНИХ ТИМОВА

Трајање: 3 дана (18 PDU поена)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. О ИТ ПРОЈЕКТИМА

• Шта је пројекат

• По чему су ИТ пројекти различити од стандардних

• Особине ИТ пројеката

• Још један поглед на ИТ пројекте

• Шта је управљање пројектима?

2. ИНИЦИЈАЦИЈА ИТ ПРОЈЕКТА

• Главни циљеви и излази фазе иницирања пројекта

• Пројектна повеља

• Анализа заинтересованих страна

• Комуникација између заинтересованих страна

• Анализа захтева

• Приоритети на пројекту

• Организација и одговорности

• Изградња ИТ тима

3. ЗАХТЕВИ

• Откривање захтева

• Анализа захтева и преговарање

• Документовање захтева

• Валидација и верификација захтева

• Управљање захтевима

4. О МЕТОДОЛОГИЈАМА РАЗВОЈА ИТ ПРОЈЕКАТА

• Утицај методологија на пројекте

• Избор методологије

5. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА И ЖИВОТНИ ЦИКЛУСА РАЗВОЈ СИСТЕМА

• Активности животног циклуса ИТ пројекта у фази иницијације

• Активности животног циклус развоја ИТ система у концептуалној фази

• Активности животног циклуса ИТ пројекта у фази планирања

• Активности животног циклуса развој система у фази планирања

• Активности животног циклуса пројекта у фази завршетка

• Активности животног развоја система у фази завршетка

• Приказ карактеристичних модела животног циклуса развоја софтвера

• RUP (Rational Unified Process)

• Екстремно програмирање – XP

6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ НА ИТ ПРОЈЕКТИМА

• Идентификација ризика

• Анализа ризика и додела приоритета

• Планирање ризика и контрола

7. ОСОБИНЕ УСПЕШНОГ РУКОВОДИЛАЦА ПРОЈЕКТА

• Управљачке вештине пројект менаџера

• Вођство

• Комуникационе вештине

• Вештине преговарања

• Вештине решавање проблема

• Способност утицаја на у организацију

• Кредибилитет

• Етичко понашање

• Емоционална интелигенција

 

Датум

02 - 04 јун 2021
Expired!

Време

08:00 - 18:00
QR Code