Управљање пројектима на најлакши начин

Управљање пројектима на најлакши начин

Датум курса: 10.12.2020 – 11.12.2020

ПОЛАЗНИЦИ: РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА, ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНИХ ТИМОВА
Трајање: 2 дана (16 PDU поена)

САДРЖАЈ КУРСА:
1. ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА
Дефиниција пројекта
Кључне улоге у тиму
Основе успешних пројеката
Рангирање пројеката по приоритету
2. ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКТА
Дефинисање визије
Постављање циљева
Процена ограничења
Листе активности
Додела ресурса
Редослед активности
Верификација плана
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНА
Добар почетак пројекта
Ефикасно руковођење
Развој тимског рада
Пројектна комуникације
4. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
Одржавање састанка о напретку
Суочавање са променама
Повећање учинка тима

Датум

10 - 11 дец 2020
Прошао

Време

Цео дан
QR Code