Успешна онлајн презентација

Успешна онлајн презентација

Датум курса: 15.01.2021

Циљ тренинга је да вам помогне да будете ефикаснији и ефективнији приликом презентовања ваших пројеката, идеја, резултата, предлога препорука у новим околностима – ONLINE
Трајање 1 дан.

1. Припрема

Одабир и функционалности платформе за онлине конференције
Логистика ( простор, осветљење, бука, сарадници )
Дефинисање циља презентације
Структурисање и израда садржаја
Припрема публике
2. Презентовање

Визуелни, вербални и вокални утицај
Технике за отварање и затварање презентације
Алати и технике за одржавање групне динамике (питања и одговори, дискусије, идт.)

3. Follow up

Одабир и дистрибуција материјала
Технике за одрзавање публике активном и након презентације
(Само) процена успешности презентације

Датум

15 јан 2021
Expired!

Време

Цео дан
QR Code