Успешна онлајн презентација

Успешна онлајн презентација

Датум курса: 17.05.2021

Циљ тренинга је да вам помогне да будете ефикаснији и ефективнији приликом презентовања ваших пројеката, идеја, резултата, предлога препорука у новим околностима
Трајање 1 дан.

1. Припрема
Одабир и функционалности платформе за онлине конференције
Логистика ( простор, осветљење, бука, сарадници )
Дефинисање циља презентације
Структурисање и израда садржаја
Припрема публике

2. Презентовање
Визуелни, вербални и вокални утицај
Технике за отварање и затварање презентације
Алати и технике за одржавање групне динамике (питања и одговори, дискусије, идт.)
3. Follow up
Одабир и дистрибуција материјала
Технике за одрзавање публике активном и након презентације
(Само) процена успешности презентације

Датум

17 мај 2021
Прошао

Време

08:00 - 18:00
QR Code