УСПЕШНА ОНЛАЈН ПРЕЗЕНТАЦИЈА

УСПЕШНА ОНЛАЈН ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Датум курса: 10.09.2021

Циљ тренинга је да вам помогне да будете ефикаснији и ефективнији приликом презентовања ваших пројеката, идеја, резултата, предлога препорука у новим околностима
Трајање 1 дан

1. Припрема:

Одабир и функционалности платформе за онлајн конференције
Логистика ( простор, осветљење, бука, сарадници)
Дефинисање циља презентације
Структурисање и израда садржаја
Припрем апублике
2. Презентовање:

Визуелни, вербални и вокални утицај
Технике за отварање и затварање презентације
Алати и технике за одржавање групне динамике (питања и одговори, дискусије, итд)
3. Folow up:

Одабир и дистрибуција материјала
Технике за одржавање публике активном након презентација
(Само) процена успешности презентације

Датум

10 сеп 2021
Expired!

Време

08:00 - 18:00
QR Code