Devops

Devops

Tрајање: 3 дана (18 сати)

Садржај:

Дефиниција DevOps, циљеви и stakeholderi
Проблеми у ИТ без DevOps
Предности DevOps
Agile frameworks и DevOps
Scrum
SAFe
Agile Service Management
Lean
Value Stream Mapping
Improvement Kata
Основни принципи и пракса
Kако започети са DevOps у Вашој организацији и шта може да се реши
Култура, понашање и оперативни модели
Које су улоге уDevOpsорганизацији
Како изгледа DevOps у пракси
Continuous Integration
Continuous Delivery and Deployment
DevSecOps
ChatOps
Kanban
Мерења, метрике и извештавање
Дељење, делегирање, укључивање и shadowing

Датум

14 - 16 сеп 2022
Expired!

Време

08:00 - 18:00
QR Code