Дизајн производа и управљање пројектима

Дизајн производа и управљање пројектима

Полазници: Руководиоци пројеката, пројектни тимови, развојни тимови, руководиоци портфолиа и програма развоја производа, власници процеса и производа

Трајање: 2 дана (14 сати)

САДРЖАЈ:

 • Производна стратегија: Product roadmap, Product vision, UX strategy, Product KPI
 • Иновирање решења са Design thinking техникама
 • Коришћење нових технологија у развоју о новим производима, услугама и начинима дистрибуције
 • Дефинисање опсега пројекта и пројектних циљева
 • MVP дизајн и прототипови
 • Процена буџета за развојне пројекте
 • Производне финансије ( фин. појмови CBA, ROI, NPV, Capex, Opex, P&L)
 • Приоритизација производних елемената и захтева Backlog-a
 • Мерење перформанси и извештавање кључних учесника
 • Product business case Pitch
 • Структуира животног циклуса производа
 • Quan и qual методологија за идентификацију корисничких потреба – примена психологије, социологије и антропологије
 • Хибридна комбинација развоја производа: Design thinking – Agile – Lean – Waterfall.
 • Компетенције лидера и сарадња тима
 • Синергија продуктног, пројектног и иновацијског портфолиа (PMO i R&D)

Датум

03 - 04 јул 2023
Expired!

Време

09:00 - 16:00
QR Code