Ефективна презентација у пројектном менаџменту

 • Почетна
 • Events
 • Ефективна презентација у пројектном менаџменту

Ефективна презентација у пројектном менаџменту

Полазници: Менаџери, руководиоци пројеката, чланови пројектног тима, кључни учесници  пројекта…

Трајање: 3 дана (18 сати)Презентовање идеја, планова и достигнућа од кључног је значаја за успешно руковођење пројекта, посебно у фази иницирања и планирања. Међутим, начин на који излажете своје идеје, јасан, разумљив и упечатљив наступ битни су, како у осталим фазама животног циклуса пројекта, тако и у свакодневним пословним ситуацијама.

На овом курсу научићете да презентујете различите садржајe на начин који је ефектан али прилагођен Вашој личности и стилу изражавања. Кроз практичне вежбе, самопосматрање и анализу ефекта који ваше излагање оставља на друге унапредићете своје ораторске способности, научићете да контролишете трему и адекватно комуницирате са различитим аудиторијумима.

Пре курса:

– On-line упитник за утврђивање развојних потреба;

– Припремни задатак.

САДРЖАЈ КУРСА:

1. ПРИПРЕМА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
 • Анализа ситуације
 • Анализа кључних учесника
 • Припрема садржаја
 • Лична припрема
2. ОДГОВАРАЈУЋИ ТОН ПРЕДАВАЊА
 • Уводни поздрав
 • Пробијање леда
 • Структурирање презентације
 • Динамика
3. ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЊА
 • Вербална комуникација
 • Невербална комуникација
 • Став
 • Трема
 • Утисак на публику
4. КОРИШЋЕЊЕ ПОМАГАЛА
 • Flip Chart
 • Power point
 • Handouts
 • Микрофон
5. ВРЕМЕ
 • Контрола времена
 • Усклађеност са осталим садржајима
6. ЗАВРШАВАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
 • Сумирање
 • Добијање повратних информација

Датум

15 - 17 мај 2023
Прошао

Време

10:00 - 16:00
QR Code