Лидерство у пројектном менаџменту

Лидерство у пројектном менаџменту

Полазници: Функционални Руководиоци, Руководиоци пројеката, чланови тимова 

Трајање: 2 дана (12 сати)

1.Основе тимског рада у пројекту

 • Шта је пројектни тимтимски рад на пројекту и његове карактеристике
 • Значај, користи, предности и мане тимског рада
 • Компоненте и правила која чине успешне пројектне тимове
 • Категорије тимова
 • Животни циклус тима 
 

2.Комуникација у пројектном тиму 

 • Типови комуникације
 • Комуникација са члановима тим
 • Давање и прихватање повратне информације 
 

3.Развој и мотивација пројектних тимова

 • Фазе развоја тимова
 • Теорије мотивације
 • Мотивација чланова тима 
 

4.Постављање циљева, делегирање и доношење одлука

 • Постављање тимских и индивидуалних циљева
 • Ефективно делегирање
 •  Доношење одлука
 • Принципи тимског одлучивања 
 

5.Превенција конфликата и решавање проблема у тиму 

 • Узроци за настајање конфликта и њихови типови
 • Методе за управљање конфликтима
 • Питања, савети и замке у код тимских конфликта
 • Типови тимских проблема, приступи и начини њихових решавања 

 

6.Лидерство у пројектном менаџменту

 • Лидерске улоге
 • Руковођења тимом – Стратегија и активности
 • Карактеристике доброг лидера 

Датум

16 - 17 сеп 2024

Време

09:00 - 15:00
QR Code