Лидерство у пројектном менаџменту

Лидерство у пројектном менаџменту

1.Основе тимског рада на пројекту 
● Шта је пројектни тимтимски рад на пројекту и његове карактеристике 
● Значај, користи, предности и мане тимског рада 
● Компоненте и правила која чине успешне пројектне тимове 
● Категорије тимова 
● Животни циклус тима 
 

2.Комуникација у пројектном тиму 

● Типови комуникације 
● Комуникација са члановима тима 
● Давање и прихватање повратне информације 
 

3.Развој и мотивација пројектних тимова 

● Фазе развоја тимова 
● Теорије мотивације 
● Мотивација чланова тима 

 

4.Постављање циљева, делегирање и доношење одлука 

● Постављање тимских и индивидуалних циљева 
● Ефективно делегирање 
● Доношење одлука 
● Принципи тимског одлучивања 

 

5.Превенција конфликата и решавање проблема у тиму 

● Узроци за настајање конфликта и њихови типови 
● Методе за управљање конфликтима 
● Питања, савети и замке у код тимских конфликта 
● Типови тимских проблема, приступи и начини њихових решавања 
 
6.Лидерство у пројектном менаџменту 
● Лидерске улоге 
● Руковођења тимом – Стратегија и активности 
● Карактеристике доброг лидера 

Датум

11 - 12 мај 2023
Прошао

Време

10:00 - 16:00
QR Code