Управљање пројектима на најлакши начин

Управљање пројектима на најлакши начин

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова

Трајање: 2 дана (12 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА
 • Дефиниција пројекта
 • Кључне улоге у тиму
 • Основе успешних пројеката
 • Рангирање пројеката по приоритету
2. ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКТА
 • Дефинисање визије
 • Постављање циљева
 • Процена ограничења
 • Листе активности
 • Додела ресурса
 • Редослед активности
 • Верификација плана
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНА
 • Добар почетак пројекта
 • Ефикасно руковођење
 • Развој тимског рада
 • Пројектна комуникације
4. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
 • Одржавање састанка о напретку
 • Суочавање са променама
 • Повећање учинка тима

Датум

15 - 16 авг 2024

Време

09:00 - 15:00
QR Code