Портфолио управљање пројектима

Портфолио управљање пројектима

Полазници: Пројектни, програмски, стратешки менаџери, руководиоци ПМО канцеларија
Трајање: 2 дана (16 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:

УВОД:
 • Сагледавање „Велике слике“ – Позиција Портфолиjа у организацији и веза са Стратегијом;
 • Шта је “Портфолио” и која је разлика између “Портфолиjа” и “Програма”?
 • Типови Програма који могу бити заступљени у предузећу;
 • Груписање Пројеката у Програме и Портфолие;
 • Уклапање Портфолиjа, Програма и Пројекта у предузећу;
 • Поређење Ваше праксе и дефиниција најбоље праксе.
ПРАВЉЕЊЕ ПОРТФОЛИЈА:
 • Идентификација и анализа Портфолија и Програма пројеката у оквиру Вашег предузећа;
 • Избор “најбољег пројекта”;
 • Алати и приступи одабира пројекта;
 • Одређивање пројектне селекције;
 • Портфолио ауторизација и приоритети Програма и Пројеката у оквиру Портфолија;
 • Правило управљања Портфолијима;
 • Критични фактори успеха за успешно управљање портфолијима.
ПРЕГЛЕД РАЗЛИЧИТИХ ПМО МОДЕЛА:
 • Од “Project Office” до “Centre of Excellence;
 • ПМО као функција додатне вредности;
 • ПМО у Вашем предузећу и његове функције.
ПМО СТРАТЕГИЈА:
 • План развоја Портфолио менаџмента у Вашем предузећу;
 • Прикупљање иницијалних информација о портфолијима;
 • Дефинисање циљева и ресурса;
 • Повезивање пројеката, циљева и ресурса;
 • Дефинисање стратешких ресурса предузећа;
 • Одређивање приоритетних пројеката на основу дефинисаних критеријума;
 • Портфолио баланс;
 • Улога софтверских алата за управљање пројектним портфолиом;
 • Закључци.

Датум

14 - 15 нов 2022
Прошао

Време

09:00 - 17:00
QR Code