Пословна анализа

Пословна анализа

Пословна анализа

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова, функционални руководиоци
Трајање: 2 дана (16 сати)
Тренинг Пословне анализе се састоји од 10 целина, уз 25 вежби.

 

ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА ПОСЛОВНЕ АНАЛИЗЕ:

 • Дефинисање кључних активности и документације пословног аналитичара
 • Oбјашњавање БА стандарда темељених на BABOK® Guide уз дефинисање стандардних процеса пословне анализе
 • Дефинисање стандардних алата пословне анализе као и примера њихове примене
 • Повећање успеха пројекта бољим дефинисањем пословне потребе
 • Планирање рада на прикупљању захтева у циљу обезбеђења оптималне продуктивности
 • Смањивање понављања посла кроз исправну елицитацију
 • Документовање “добрих” захтева
 • Успостављање следљивости захтева са циљем њиховог повезивања са пословном потребом и адекватног управљања њима кроз цео животни век            пројекта
 • Смањивање неразумевања захтева кроз њихову исправну валидацију и верификацију
 • Презентовање целокупног пакета бизниса са циљем њиховог одобравања
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Датум

03 - 04 јул 2024

Време

10:00 - 16:00
QR Code